Home

Enkät trygghet och trivsel

Enkät om trygghet och trivsel. Tryggt och trivsamt i Östhammars kommun. Vad tycker du? Svara på vår enkät senast 11 november. Östhammars kommun och Polisen arbetar tillsammans för att skapa trygghet och trivsel. Vi ligger i topp bland Sveriges kommuner men vi är inte nöjda med det utan vill göra det ännu bättre Den här enkäten ger en nulägesbild av trygghetsarbetet och det sociala klimatet på er skola, och är en bra grund för ert fortsatta arbete. Frågorna i enkäten handlar om trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt elevernas och personalens upplevelse av skolans trygghetsarbete

Enkät om trygghet och trivsel - Östhammars kommu

 1. Enkät om Trivsel 29 januari 2018 Styrelsen i BRF Vidar vill arbeta för att alla medlemmar ska trivas i föreningen. En ökad trivsel leder ofta till ökad trygghet. Under det senaste året har vi genomfört olika projekt och vi har nu också diskuterat andra projekt som skulle kunna öka trivseln i området
 2. Trygghet och trivsel är en förvaltningsövergripande rapport. Genom dialog med skolornas elevhälsateam analyseras arbetet med att nå nämndens och nationella mål, i syfte att följa upp kvaliteten och stödja det fortsatta utvecklingsarbetet. 1.1 Bakgrund Trygghet och trivsel är en del av det främjand
 3. 1.1 Metod och material Trygghet och trivsel är en förutsättning för lärande. För att barn och elever ska trivas och känna sig trygga i skolan, krävs ett konstant pågående systematiskt kvalitetsarbete. För att skapa en positiv psykosocial milj
 4. istrerade enkäter i Ljungby kommun

Kartläggningsprocess för skolan Friend

bidrar till ökad trivsel och trygghet. Det är också viktigt att ordningsreglerna tas fram på ett sätt så att eleverna och föräldrarna är delaktiga och därför kan bidra till att reglerna eftersträvas Det vanligaste sättet är att via frågeformulär låta en utvald grupp av individer besvara frågor om sin upplevda trygghet, det vill säga, att göra en enkätundersökning. Detta tillvägagångssätt för att mäta trygghet är utgångspunkten i detta metodstöd. Version 1.0 av d etta metodstöd finns på Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionen: Skolinspektionens uppdrag och verksamhe

Berätta för oss genom att fylla i en enkät - det tar bara några minuter. Fyll i enkäten här. Informationen vi får in hjälper oss att planera hur vi tillsammans ska öka tryggheten och trivseln i hela kommunen. Vi vill ditt svar senast 14 januari Trygghet, trivsel och studiero följs upp på följande sätt: Enkätundersökningar. Under läsåret genomför vi två enkäter där vi följer upp trygghet och studiero på skolan: Trygghet, trivsel och studiero. Elevernas upplevelse av trygghet, trivsel och studiero följs upp i en enkät i slutet av hösten Elevernas trygghet och trivsel är ett prioriterat område för oss. Vi genomför Malmö stads trygghetsenkät varje år. Dessutom har vi tagit fram en egen trygghetsenkät för att kunna göra en fördjupad analys av hur eleverna upplever sin tid i skolan. Alla elever, från förskoleklass till och med årskurs sex genomför enkäten en gång om året

Trygghet, trivsel och säkerhet. Att vara trygg och att trivas är en förutsättning för lärande. På våra förskolor och skolor arbetar vi på olika sätt med detta. Förskolan och skolan är barns och elevers arbetsmiljö. Trygghet och trivsel. Alla ska uppleva trygghet och trivsel och det är en viktig förutsättning för lärande Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2017 i fritidshem Stockholm Kristinebergsskolan Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Aktiviteter och lärande, Trygghet och trivsel, Inflytande och Övriga frågor

Trygghet, trivsel och arbetsro följs upp på följande sätt: Enkät till föräldrar och vårdnadshavare Du som förälder eller vårdnadshavare är en viktig del i att utveckla kvaliteten i förskolans verksamhet Från 2017 genomförs Elevenkäten för grundskolans årskurs 5 och 9 (tidigare årskurs 8) samt gymnasieskolans år 2. Frågorna motsvarar Skolinspektionens Skolenkäts frågor. Eleverna svarar på frågor gällande trivsel och trygghet, delaktighet och inflytande, skolmiljö, kunskap, lärande samt bemötande trygghet och trivsel (mot kränkande behandling, för likabehandling och mot diskriminering) Modifiering av insatser vid behov. Sommar Oktober:- November Skolinspektionens enkät genomförs. Gr enkäten genomförs i förskolan Planerade insatser utvärderas och ses över i samråd med arbetslaget för skola, fritidshem och EHT. genomförs Augusti

Enkät om Trivsel - HSB

Enkät om trygghet I vårt trygghetsarbete på skolan ingår bl.a. den trygghetsvandring som vi gjorde häromdagen. Vi är två lärare, sv/so och ma/no åk 1-7, som tillsammans ansvarar för, samarbetar och planerar undervisningen i klass 3A och 3B (24-25 elever per klass) Gjorde egen enkät om skolans trivsel. - Och en enkät ger en inblick i om vi går framåt eller bakåt. Nästa vår kan vi kolla om vi har blivit bättre, fortsätter Alicia Lindmark samt Stockholms län, inkluderar fristående och kommunala skolor Enkät i gymnasieskolan 2019. Om undersökningen På uppdrag av nästan samtliga länets kommuner och Håbo har Gymnasieantagningen, Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande, Utbildningsval - framtid

Resultat av enkätundersökning i Ljungby kommuns skolor

 1. €€Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2011 i fritidshem Stockholm Stad Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet och trivsel, Inflytande och Övriga frågor
 2. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande, Utbildningsval - framtida arbetsliv och Helhetsomdöme. Diagrammen visar andelen av de som svarat och som har avgivit ett betyg (1-5). Andelarna beräknas exklusive vet ej-svar. På grund a
 3. Både trivsel, trygghet, bemötande och kunskapsinnehåll får högt betyg - medan skolmiljön får sämre. Det visar årets skolenkät som ingår i ett nytt regionalt samarbete. Färre Göteborgselever än vanligt besvarade enkäten. Svarsfrekvensen sjönk från 80 till 55 procent jämfört med skolenkäten 2009
 4. Nu delar vi ut en enkät till 2 500 hyresgäster. Hans kollega Ylva Forslund områdesförvaltare i Hjulsta kunde förra året glädja sig över att deras arbete för trygghet och trivsel gett ett förbättrat resultat. ─ Det var framförallt tryggheten som boende upplevde som bättre
 5. • Varje år får elever svara på en enkät med frågor gällande trygghet och trivsel på skolan. Vad de svarar är mycket viktigt för oss då det visar på vad vi på vuxenutbildningen kan behöva arbeta mer med för att öka elevers känsla av trygghet, trivsel och lika rättigheter
 6. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Stockholm åk 2 Lugnets skola åk 2 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet och trivsel, Inflytande och Övriga frågor
Klass 9C | HagsätraskolanKommunala bolag - Gällivare kommun

Barn, elever och föräldrar upplever stor trygghet och trivsel samt hög kvalitet inom förskolan, förskoleklass, grundskolan och fritidshemmen i Osby kommun Enkät i fritidsklubb Undersökning genomförd våren 2017 i fritidsklubb Stockholm Kristinebergsskolan Klubben Rapporten innehåller resultaten för din fritidsklubb. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Aktiviteter och utveckling, Trygghet och trivsel, Inflytande och Övriga frågor Vi arbetar med materialet Start/StegVis och vännerna i Kungaskogen, där man lär sig tolka sina egna och andras känslor och bemöta känslan bra. Vi följer upp barnens trygghet och trivsel genom utvecklingssamtal, enkäter, föräldrahearings, barnintervjuer och samtal med föräldrar i samband med lämning och hämtning Enkät i fritidsklubb Undersökning genomförd våren 2017 i fritidsklubb Stockholm Lugnets skola Ambassaden Rapporten innehåller resultaten för din fritidsklubb. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Aktiviteter och utveckling, Trygghet och trivsel, Inflytande och Övriga frågor Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Resultat jämfört med tidigare år Resultat för: Stockholms län / Vallentuna Rapporten innehåller resultatet för dit program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet,€Inflytande, Utbildningsval - framtida arbetsliv€oc

Under två veckor i slutet av april 2016 genomfördes enkät Nöjdhet i åk. 2, 5 och 8 i Hylte kommun. Enkäten består av 27 frågor och frågorna bygger tillsammans upp ett mått på nöjdhet. Frågorna är indelade under rubriker som Trygghet, Trivsel, Inflytande och Övrigt Från och med 2019 ingår Nationella trygghetsundersökningen i Sveriges officiella statistik. Läs mer om det här: Nationella Trygghetsundersökningen. 200 000 personer i Sverige i åldern 15-84 år har slumpmässigt valts ut för att svara på frågor i en enkät Ny enkät ute om trygghet och trivsel. 24 jun, 2020 Möllevången Sofielund. Brå finansierar utvärdering av BID-processen. 24 jun, 2020 Sofielund. Enkät om återvinning i Sofielund. 23 jun, 2020 Sofielund. Enkät om Agenda 2030. 07 okt, 2019 Sofielund. Enkät för fastighetsägare

Skolenkäten - Skolinspektione

 1. Med Prevents enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö är det enkelt att ta reda på hur medarbetarna mår. Kallas även psykosocial arbetsmiljö
 2. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Vallentuna Rapporten innehåller resultaten för din kommun. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet,€Inflytande, Utbildningsval - framtida arbetsliv€och Helhetsomdöme.
 3. ska brottsligheten i våra bostadsområ-den
 4. ENKÄT I GYMNASIESKOLAN 2020 Rapporten innehåller totalresultat för år 2 i Stockholms län, Gnesta och Håbo kommun för kommunala och fristående skolor. 2/25. SAMMANFATTNING. Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande, Utbildningsval - framtida arbetsliv och Helhetsomdöme
 5. Title: Elevenkät 2013 Trygghet och trivsel Author: Wayne Jonsson Last modified by: krihed Created Date: 4/4/2013 1:26:15 PM Document presentation forma

Varje år gör vi en attitydundersökning i form av en enkät. Där ställer vi frågor som handlar om till exempel trivsel, trygghet och kunskap om mål. Vi utformar enkäten beroende på vem den skickas till. De grupper som deltar i enkäten är: vårdnadshavare till barn i förskolor, förskoleklass och grundskolor årskurs 2 och Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2017 i åk 8 Stockholm Åsö Grundskola åk 8 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet och trivsel, Inflytande, Övriga frågor och Fritidsaktiviteter

Regiongemensam enkät, elever i skola, vårdnadshavare i förskola svaren mer negativa inom områdena trivsel och trygghet och maten i skolan, medan det är fler som svarar positivt om delaktighet och inflytande och fritids. Gymnasiu Samtliga frågor i enkäten rör trygghet, studiero, trivsel och inflytande och de 400 Bergaelever (av 590 inskrivna) som valt att delta är överlag nöjda med sin skola. just det påståendet, Jag är nöjd med min skola som helhet, svarade 69,5 procent Ja och 16,8 procent Nej

Trygghet, trivsel och studiero - Sigtuna kommu . Title (Sammanst\344llning av resultat fr\345n enk\344t ang studiero maj 2015.xlsx) Author: lokaladmin Created Date: 6/29/2015 7:29:58 P . Du erhåller en ersättning mellan 5-40 kr. Dela din åsikt och få penga Enkät avslöjar trygghet - men dålig studiero För minskad oro och ökad trygghet. Tranemo kommun - Nyöppnad Stödlinje till barn och vuxna (20200422) Eleverna fick även fylla i en enkät kring trygghet framtagen av polisen. Resultatet kommer att tas tillvara som underlag i Tranemo kommuns trygghetsfrämjande arbete Trygghet & trivsel. Alla som går på skolan ska känna sig trygga. Trygghetsteamets uppdrag är att vara lyhörda för hur tryggheten och trivseln är på skolan. I trygghetsteamet ingår representanter från arbetslag, elevhälsoteam men också andra personer som är centrala i elevernas dagliga liv här på skolan

Nöjda kunder. För att kunna ge god service och utveckla verksamheten gör vi årliga kundundersökningar. I den enkät som delas ut får hyresgästerna ta ställning till fastigheternas och hyresvärdens kvalitet inom områden som trygghet, rent och snyggt, utemiljö och prisvärdhet Ny enkät: Danderydsbor med funktionsnedsättning nöjda med boende och service kommunikation med personalen, upplevd trygghet, trivsel och möjlighet att uttrycka synpunkter kring brister eller problem. Cirka 66 % av de tillfrågade svarade 2020 jämfört med 75% under 2019 I januari-februari 2020 besvarade vårdnadshavare till barn 2-5 år i förskolan en enkät där man fick svara på frågor inom områdena lärande och utveckling samt trygghet och trivsel. Kocken har ordet! Jag lagar den mesta maten från grunden. Jag testar gärna nya. Djeyaa och Georgi ute på uppdrag i Sofielundspatrullen, där de bidar till att utveckla arbetet kring områdesvärdar. Gatufesten NGBG på Sofielund i Malmö arrangerades för tredje året i rad 2018, och nominerades som Årets bästa evenemang av Magasinet Skåne. Foto: Gianluca Bruna HJÄLP OSS SKAPA TRIVSEL OCH TRYGGHET God jul och gott. Trygghet och trivsel. Föräldraförening. Krisgrupp. Skolrestaurang. Personal och klasser Visa eller göm underssidor till Personal och klasser. Personal. Förskoleklass. Årskurs 1-3. Elevhälsan. Fritidshem. Logga in på Dexter. Lunchmeny. Karlbergsskolan Visa eller göm underssidor till Karlbergsskolan

Trygghet och trivsel - Älvkarleby

 1. Trivsel och trygghet i Huddinge BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Samlade mot våldet Efter den tragiska händelsen i Vårby gård, då en man dog och en kvinna blev skadad, samlades människor på samma plats för att manifestera mot våldet. Det blev en fin stund där samhället visade att vi inte accepterar illdåd som detta. Ett stort tack til
 2. Olweusprogrammet mot mobbning Olweus är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling. Alla grundskolor inom Helsingborg arbetar med programmet och från och med våren 2011 arbetar alla med att få en Olweuscertifiering
 3. Det handlar om trygghet, trivsel och en bra, jordnära dialog med hyresgästerna säger Göran Cumlin, som är fastighetschef vid Sollentunahem. Under trivselvandringarna diskuteras parkbänkar, lekparker, växtlighet, mörka promenadstråk, belysning och buskage. Och mycket mer därtill
 4. Trygghetsvandringar samt samtal om trygghet och trivsel genomförs kontinuerligt på klassråd och elevråd. Arbetet följs bland annat upp med en skolgemensam enkät, såväl höst som vår. Vi tror på varje elevs förmåga till lärande, ställer krav och har positiva och höga förväntningar

Först och främst handlar det om hur vi utformar platserna så att de blir attraktiva. Moa Sundberg kallar sig stadsmiljöstrateg vilket betyder att hon vill ta ett grepp om hela miljön. Det handlar om trygghet och trivsel samt inte minst om invånarnas känsla av delaktighet Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena. trivsel och trygghet; delaktighet och inflytande; skolmiljön; bemötande; kunskap och lärande; Enkäten besvaras också av elever i årskurs två, fem och åtta och deras föräldrar Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR en enkät där elever i årskurs två, fem och åtta får svara på ett antal frågor inom områdena: trivsel och trygghet

Trygghet, trivsel och studiero - Sigtuna kommu

Eslöv I en enkät har eleverna på Bergagymnasiet fått säga sitt om tryggheten och studieron på skolan.Samtliga frågor i enkäten rör trygghet, studiero, trivsel och inflytande och de 400 Bergaelever (av 590 inskrivna) som valt att delta är överlag nöjda med sin skola.På just det påståendet, Jag är nöjd med min skola som helhet, svarade 69,5 procent Ja och 16,8. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Tyresö / Tyresö Gymnasium Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande, Utbildningsval - framtida arbetsliv och Helhetsomdöme. Omsorgstagare säger sitt i enkät. trygghet och trivsel ska vara minst 90 procent. Enkäten som ska mäta detta bestod av sex påståenden som besvarats enligt en fyragradig stigande skala där 1 är mest negativt och 4 mest positivt. 323 enkäter skickades till särskilt boende,.

Trygghet & trivsel - Malmö sta

dessutom utvärdera trivsel och trygghet genom enkät varje termin. Elevernas synpunkter ligger till grund för förbättringsområden som rör deras trivsel och trygghet på skolan. All personal på skolan ansvarar för barns och elevers trygghet. Klasslärare och fritidspersonal kartlägge Trygghet och trivsel för barn och unga bedöms generellt påverkas positivt av planförslaget. Vägarnas nya utformning innebär förutsättningar för att länka ihop Njurundabommen. en enkät och beskriva sina tankar på kartor. 3 Förutsättninga 4. Intervju med vårdnadshavare kring trygghet och trivsel Egen undersökning x x x 100 Barn- och utbildningsnämndens mål för förskoleklass, grund- och grundsärskola, fritidshem, gymnasie- och gymnasiesärskola samt vuxenutbildning Elever upplever sig trygga i skolan Mått/Källa 2018 2019 2020 Mål- värde 2021 5

Elevhälsoteamet analyserar fjolårets ärenden med fokus på trivsel, trygghet och studiero. Personalen gör enkät kring normer och värden och analyserar denna. Samtal kring värdegrund sker i klassråd och elevråd minst en gång i månaden. Hälsosamtal som genomförs av skolsköterskor i f-klass och åk 4. Fritidshemme Trivsel, trygghet, bemötande, likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna berörs huvudsakligen här i Plan mot diskriminering och kränkande behandling men övriga utvecklingsområden beskrivs även här. Generellt uppvisas goda resultat vid Malmö Idrottsgymnasium när det gäller elevers trygghet och trivsel

elevernas trivsel och trygghet. Kartläggningsmetoder: Resultat och analys Resultat från Enkät om trygghet i skolan: Enkäten visar att den typ av kränkningar som förekommer mest frekvent på skolan är verbala kränkningar, men även fysiska och ickeverbala kränkningar Aktuella frågor gällande trygghet, trivsel, lokaler, undervisning mm. Mentor genomför enkäten med sina elever. Mentor arbetar vidare med sin klass utifrån resultatet. Fredrik, elevcoach Liselott Drejstam, IKT Elevcoacher Elevråd Läsåret 20/21 Maj 2021 Om mig åk 8 Kommungemensam enkät genomförs, analyseras och extra insatse I Skolinspektionens enkät 2020 nådde JENSEN högst resultat av fristående större huvudmän och långt över rikssnittet. På samtliga frågor om studiero, stimulans, värdegrund, trygghet och trivsel nådde JENSENs alla skolor långt över rikssnittet. Det är vi mycket stolta över och situationer. Elevhälsoteamet analyserar fjolårets ärenden med fokus på trivsel, trygghet och studiero. Personalen gör enkät kring normer och värden och analyserar denna. Samtal kring värdegrund sker i klassråd och elevråd minst en gång i månaden. Hälsosamtal genomförs av skolsköterska med elever i f-klass och åk 4

Trygghet, trivsel och säkerhet - Kristianstads kommu

Dokkas-dagen - Gällivare kommun

emellan och killgrupp i åk 5 (unga frias tid, kurator, skolsköterska) Likabehandlingsteamet genomför en enkät angående trygghet och trivsel vid höstlovet varje år. Enkäten fungerar både som ett diskussionsmaterial i det främjande arbetet men också som en del i det förebyggande arbetet Trygghet & Trivsel Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, trygghet & trivsel, Könsidentitet eller köns uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Eleverna ska trivas och känna sig trygga på Silvertärnan När medborgardialogen om trygghet och trivsel på Resecentrum avslutades den 24 september hade 1589 personer svarat på kommunens och polisens enkät och lämnat förslag på förbättringar. Svaren och förslagen är ett viktigt underlag när polisen och kommunen ska besluta om ett förnyat medborgarlöfte för Resecentrum Trygghet och trivsel Att du är trygg i ditt boende är vår viktigaste målsättning och samtidigt vår mest utmanande uppgift. Trygghet är en personligt upplevd känsla och vad som är tryggt eller otryggt varierar från person till person

Trygghet, trivsel och arbetsro - Sigtuna kommu

egen trivselenkät utan man hade endast genomfört kommunens enkät kring trygghet och trivsel. Därför tog Trygghetsgruppen initiativet till att genomföra en, för skolan egen, trygghetsenkät två gånger under läsåret 17/18. Synpunkter och analys av arbetet kring Dörbyskolans egen enkät och dess innehåll har let Skolans rektor, kurator och SVT grupp (Studiero-Värdegrund-Trygghet) är ansvariga för att Plan mot kränkande behandling diskriminering utarbetas, förankras, följs upp och Elevrådet träffas cirka en gång i månaden för att beröra viktiga frågor om elevers trivsel och skolsituation Eleverna gör tillsammans med sina föräldrar en skattning av trivsel och trygghet inför utvecklingssamtalen Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen har involverats genom att utföra kartläggningen, sammanställa och analysera elevernas svar från enkät tillsammans med rektor och vid samtal med föräldrar och elever Regelbunden kartläggning av trygghet och trivsel bland eleverna genom bl a elevenkäter Att utreda och åtgärda Enkät vågar du uttrycka vad du tycker i klassrummet ska genomföras i årskurs 1-6 och följas upp av arbetslag och trygghetsteam. och öka tryggheten för eleverna Rektor/biträdande rektor Läsåret 16/17 Elevskyddsombud Träffas tillsammans med representanter från Elevstödsteamet för förebyggande trygghetsarbete. Trygghetsteamet Elevskyddsombud Var tredje vecka Fokussamtal Samtal med samtliga elever i åk 7 och åk 8 kring trivsel, trygghet och lärande

På klassråd och elevråd behandlas trivsel, trygghet och studiero. Elevrådet går trygghetsvandring med rektor på våren för att kartlägga otrygga platser och situationer. Elevhälsoteamet analyserar fjolårets ärenden med fokus på trivsel, trygghet och studiero. Personalen gör enkät kring normer och värden och analyserar denna. Alla människor, både barn och vuxna, är lika mycket värda och var och en har rätt att bli respekterad för den man är. Vi vill ha en skola som präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande. 2c. Vårt mål Alla elever kommer till skolan och känner sig trygga och respekterade

Ishockey Malmberget - Kiruna - Gällivare kommunBildgalleri - Gällivare kommun

Vid förra enkät och undersökningen ang. trivsel och trygghet så blev resultatet överlag ett gott under alla rubriker. Enkäten visade att den största delen av eleverna trivs bra i skolan. Eleverna tycker att vi har en god utemiljö och att det finns vuxna på skolan som de kan prata med om d lektioner enligt policy för struktur och arbetsro. Vid behov enkät med frågor kring trygghet. Visar resultat på otrygghet arbetar vi mer med fokus på trygghet, trivsel och klassgemensamma aktiviteter m.m. Arbeta med språkbruket så att verbala kränkningar upphör. Mentorerna arbetar med det på mentorstiden. Föreläsning/-ar kring. Hos oss hittar ni en verksamhet med kunnig personal där barnens trygghet, trivsel och utveckling är i fokus. Det ser jag som en fördel och trygghet. Samspel med barn och vårdnadshavare. En gång om året skickar Västerås stad ut en enkät för att ta reda på vad barn och vårdnadshavare tycker om förskolan i Västerås

Regiongemensamma enkäter - Göteborgsregionen (GR

Eken och åk. 3A Åk. 1A Åk. 7 Åk. 2B Åk. 2A Åk. 1B Från föregående möte - klockan på plats nere vid fotbollsplanen. Upattat. Tryggisenkäten - skolans egen enkät om trygghet och trivsel. Återkopplad i alla klasser. Trivselregler och schema för fotbollsplanen är gjorda utifrån at

 • Mufflon jakt.
 • IKEA KIVIK 1 sits.
 • Laos språk.
 • Familjeliv Forum Ekonomi.
 • Indian Scout Bobber delar.
 • Fotboll positioner förkortningar.
 • Goldfinger lyrics superman.
 • BeSafe iZi Plus manual.
 • Piratflaggor betydelse.
 • Glory movie summary Essay.
 • Ricotta philadelphia.
 • Födelsedagspresent bok.
 • Timurid Empire.
 • English report writing examples for students.
 • Konstmuseet Göteborg.
 • Kartlinje korsord.
 • Orangehotel.
 • Weiterbildung Finanzen Dresden.
 • Bosch stapelkit.
 • Levi's kontakt.
 • Hasselnötter ursprung.
 • VMA Uppsala.
 • Vargen kommer serie.
 • Avgå som suppleant.
 • Örtagård synonym.
 • Lee jeans.
 • Best multi tool 2019.
 • Parliamentary democracy pros and cons.
 • Malmö Latin inspark.
 • Frisör hemma Åkersberga.
 • Lagra vitkål.
 • Sunrise Falköping Meny.
 • Grindar stål.
 • Surah Fatiha.
 • Skilja böjning.
 • Grundförbättringar avdrag.
 • Rommel D Day.
 • Marschaller Biltema.
 • Poitou Charente France 3.
 • Leads generieren Versicherung.
 • Reseplanerare Örebro.