Home

Genusvetenskap SU

Genusvetenskap - Stockholms universitet - su

 1. Forskning inom genusvetenskap vid SU omfattar ett brett fält, som inryms under rubriken genusvetenskapliga kulturstudier, där centrala begrepp bland annat är mening, subjekt/subjektivitet, identitet, makt och motstånd
 2. E-post: sigrun.helmfrid@erg.su.se. Religionshistoria: Pia Laselle Tel: 08-16 22 22 E-post: pia.laselle@erg.su.se. Genusvetenskap: Emilia Vendin Tel: 08-674 79 17 E-post: emilia.vendin@erg.su.s
 3. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne vilket gör programmet lämpligt för den som har läst såväl humaniora, samhällsvetenskap eller juridik. Programmet ger en bred och djup bas för fortsatta studier i genusvetenskap samt kompetenser som är användbara i förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga
 4. lisa.kall@gender.su.se. Ställföreträdande prefekt Olof Sundqvist, tel: 08-16 30 11 olof.sundqvist@rel.su.se. Ansvariga för utbildning på forskarnivå Etnologi: Barbro Blehr tel: 08-674 79 18 barbro.blehr@etnologi.su.se. Religionshistoria: Egil Asprem (även huvudansvarig på hela ERG) tel: 08-16 42 07 egil.asprem@rel.su.se. Genusvetenskap: Hillevi Ganet
 5. Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap. Här finner du all information du behöver för att studera hos oss. Studera hos oss. Våra utbildningar. Ny student
 6. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Telefon: 08-16 20 0

Under utbildningen. Under utbildningen. På denna sida publicerar vi listor över examinatorer vid ERG. Examinatorer vid ERG vt21 - etnologi (109 Kb) Examinatorer vid ERG vt21 - religionshistoria (216 Kb) Examinatorer vid ERG vt21 - genusvetenskap (127 Kb) Senast uppdaterad: 11 februari 2021. Sidansvarig: Institutionen för etnologi, religionshistoria. Höstterminen 2000 - Påbyggnadskurs i genusvetenskap. Ordningsstörande begär - biteori som kritik av antropologisk sexualitetsforskning. Kön är inte kön. Ett problematiserande av könskategorierna med kroppen och barnet i fokus. Där ingen kropp finns. Skiss till en feministisk metodologi med utgångspunkt i den sene Wittgensteins språkfilosofi Genusvetenskap beskrivs därför ofta som en tvärvetenskap, vilket innebär att den spänner över och utmanar traditionella gränsdragningar mellan olika vetenskapsområden och discipliner. Vid Centrum för genusvetenskap har vi i uppdrag att bedriva forskning och utbildning som inkluderar såväl sociala som biologiska perspektiv på genus Läs om våra forskare och doktorander. Hitta senaste böcker, artiklar, rapporter och projekt Genusvetenskapens fokus på att förstå olika mönster och maktstrukturer relaterade till kön ger användbara verktyg för att arbeta med dessa frågor i såväl arbetslivets olika delar som inom forskningen. Som genusvetare är man samhällsvetare med en stark spetskompetens

Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla genusperspektivet som är den gemensamma nämnaren Genusvetenskap: Grundkurs - genus, samhälle och identitet 1-30 hp Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur 31-60 hp Genusvetenskap: Kandidatkurs 61-90 h Genusvetenskap SU, Stockholm, Sweden. 923 likes. Ämnet Genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Universitetsvägen 10 E, plan 6 och 7 Frescati, Stockholm. Postadress Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Stockholms universitet 106 91 Stockholm. Studentexpedition Plan 6 i E-huse Aktuella kurssidor vid Matematiska institutionen Stockholms universitet. Sidans sökväg. Startsida / ; Sidor på webbplatsen / ; Etiketter / ; Genusvetenskap Genusakademin vid SU bjuder in alla genusforskare vid Stockholms universitet till konferens 23-24/8 2021! Vi uppmärksammar pågående genusforskning över fakultets- och ämnesgränser vid SU. Deadline för abstracts: 31/3 2021

Genusvetenskap I - Stockholms universite

 1. ismens klassiska texter till dagens breda fält av genusstudier. Genus som begrepp och vetenskapligt perspektiv studeras med nedslag i bland annat etnicitetsstudier, maskulinitetsforskning och queerteori
 2. Historiska institutionen har en lång och livaktig tradition av forskning kring genushistoria, det vill säga historia där relationerna mellan män och kvinnor sätts i fokus för historieskrivningen
 3. SUHF har nu anslutit sig till European University Association i ett kraftfullt fördömande av det särskilda regeringsdekret i Ungern som hotar genusvetenskapen i landet med nedläggning. Dekretet har uppmärksammats på många håll, både i och utanför Europa. Bland andra har Genusakademien vid Stockholms universitet protesterat mot detta ingrepp i den akademiska friheten
 4. Genusvetenskap. Är du intresserad av genus betydelse för hur samhället organiseras? Vill du veta mer om hur olika maktrelationer upprätthålls och förändras? I så fall ska du läsa genusvetenskap! Genus är en ofrånkomlig del av såväl kultur och samhällsstruktur som människors personliga relationer och identiteter

Masterprogram i genusvetenskap - Stockholms universite

Genusvetenskap SU, Stockholm, Sweden. 934 Synes godt om · 31 taler om dette · 18 har været her. Ämnet Genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

EXAMEN su.se/examen. Etnologi. Historia. Historia. Allt som människan gjort i alla tider och i alla kulturer och som finns bevarat i olika typer av källor kan kallas historia. Du som väljer att läsa genusvetenskap får också en utbildning med hög pedagogisk nivå där du ges stora möjligheter att utveckla ditt akademiska skrivande Genusvetenskap I GN 22,5 hp, eller motsvarande. Stockholms universitet En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt Finns det riktiga kvinnor och riktiga män? Vad står trans* för och vad innebär postkolonial feminism? Hur kan vi se på kroppar och sexualiteter? Hur fungerar en likabehandlingsplan, och hur kan vi förstå de olika familjekonstruktioner vi möter idag? Hur görs genus i media, konst och litteratur? Dessa frågor och mycket annat diskuteras under kursen Genusvetenskap A. Kursen ger.

Utbildning - Institutionen för etnologi religionshistoria

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. erg.su.se. Genväga I så fall ska du läsa genusvetenskap! Genus är en ofrånkomlig del av såväl kultur och samhällsstruktur som människors personliga relationer och identiteter. Genusrelationer förändras över tid och ser olika ut i olika grupper och samhällen Historiska institutionen har en lång och livaktig tradition av forskning kring genushistoria, det vill säga historia där relationerna mellan män och kvinnor sätts i fokus för historieskrivningen. Ett stort antal forskare arbetar aktivt med genusperspektiv. Forskning med genusperspektiv berör alla perioder, från medeltid till vår samtid

Institutionen för etnologi, religionshistoria och

Genusvetenskap SU; Ämnet Genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Inom genusvetenskapen studerar vi vilken betydelse genus har i våra liv och de maktrelationer som kan sättas i samband med genus Genusvetenskap II Kursen fördjupar kunskapen om den vetenskapsteoretiska och begreppsliga grunden för genusstudier. Den inleds med studier av olika inriktningar i feministisk teori Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Genusvetenskap - Kandidatkurs (GV3001) Examensarbete på kandidatnivå HT 2019 Fetischism, läggning och lag - En kvantitativ analys av en sexuell minoritets relation till lagstadgad läggning David Nilsson-Jatko Handledd av Emma von Esse

Examinatorer - Institutionen för etnologi

Genusvetenskap I, 30hp och 22,5 hp inom Genusvetenskap II (inom vilka Genusvetenskapligt arbete 7,5hp måste ingå). Stockholms universitet En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt Genusvetenskap SU. Inst. för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Senaste inlägg av sida. Religionshistoria, Stockholms universitet. 6 april kl. 05:53 Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar Religionshistoria, Stockholms universitet, Stockholm. 477 gillar · 3 pratar om detta. Ämnet Religionshistoria vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

SU / Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier/genusvetenskap SU / Institutionen för franska och italienska SU / Institutionen för franska, italienska och klassiska språ Masterprogrammet i genusvetenskap 120 hp Handledare: Annika Olsson . 1 SÅRBARHETSKEDJAN En feministisk studie av hur utförsäkring förkroppsligas när välfärden brister Ina Hallström ABSTRACT The welfare state is ideally about guaranteeing citizens welfare and social security genusvetenskap, UU Annika Olsson, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, SU Epost: anna.lindqvist@psychology.su.se Tel: 070-776 53 88 Tiina Pursiainen Rosenberg, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik samt professor i genusvetenskap Kursen ger en grundläggande introduktion till det genusvetenskapliga och feministiska kunskapsområdet. Maktrelationer mellan könen, som de tar sig uttryck i samhälle, vetenskap och kultur står i fokus, men även andra maktdimensioner baserade på klass, etnicitet och sexualitet behandlas i relation till kön/genus

Engelska institutionen Hemsida: www.english.su.se Prefekt: Magnus Ullén Hus E, Södra huset, plan 8 Tel: 08-16 36 11 prefekt@english.su.se. Filosofiska institutione Få e-postuppdateringar när nya jobb som matchar Universitetslektor i genusvetenskap (3-5 tidsbegränsade anställningar) i Stockholm läggs upp. Avvisa. Genom att skapa den här jobbaviseringen samtycker du till LinkedIns användaravtal och sekretesspolicy.Du kan när som helst välja att sluta ta emot de här e-postmeddelandena genom att avregistrera dig

E-post: hans.aili@su.se Telefon: 08-98 67 85 eller 0702-40 05 79. Ritualer, särskilt samtida Barbro Blehr, professor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. E-post:. SU FV-2.3.1.2- 1024-13). Föredragande: Kenneth Hjalmarsson e) Anhållan från Institutionen fir etnologi, religionshlstoria och genusvetenskap om att få ledigkungöra tre anställningar som adjunkter med placering vid Centrum fir de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) (Dnr SU 616-3574-12). Föredragande: Kenneth Hjalmarsso Doktorand, sociologi/genusvetenskap, KaU: Förhandlingar kring kön, sexualitet och rättvisa i svenska #MeToo-inlägg i sociala medier: Chiara Rossito & Ida Larsen-Ledet Assistant Professor, data- och systemvetenskap, SU Postdoc, Computer Science, Aarhus University: #metoo and sense-making from the bottom-up: Ann Werner Docent, genusvetenskap, S Moraga, Cherrie (2010) 'Från en lång rad vendidas: Chicanas och feminism' Tidskrift för Genusvetenskap 4, s. 45-61,16 s Norlander, Kerstin (2012). Empatisk läsning: om konsten att läsa en text på dess egna villkor. Genusvetenskapens pedagogik och didaktik. S. 19-25 En skriftserie om genusvetenskap, nr 1

Background I have a BA in Organisation and Human Resource Management (University of Milan, Italy) and a European Master (MA) in Labour Studies (University of Milan, Italy and Warwick Business School, UK). Since November 2014, I am a PhD student in Gender Studies.Research Areas LGBT studiesSexualitiesSex workSociology of cultureQualitative and quantitative methodsCurrent research and teachin 6 Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14 Etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Etnologi www.erg.su.se/etnologi Södra huset, hus B, plan 4. Genusvetenskap SU, Stockholm, Sweden. 935 Synes godt om · 1 taler om dette · 18 har været her. Ämnet Genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Lyssna till en föreläsning med Jan Bremmer - Institutionen

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, professor i genusvetenskap, mobil 0737 66 11 11, tfn 08-674 7306, e-post hillevi.ganetz@gender.su.s Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet Telefon +46 8 674 7920 Simon.Ekstrom@etnologi.su.se Support HT-biblioteken forskningsstod@htbibl.lu.se Open Journal Systems Språk English Svenska.

Anita Margareta Virginia Nyberg, född 1940, är en svensk genusvetare och professor emerita vid Stockholms universitet. [1]Efter att bland annat ha arbetat som sekreterare var Nyberg under ett par år lärare i Tanzania, varefter hon vid återkomsten till Sverige började studera nationalekonomi vid Linköpings universitet, där hon också disputerade 1989 er har genusvetenskapen varit mer för mig än bara en plats där jag får livsviktig kunskap. Jag är tacksam för det genusvetenskapen är. Jag vill tillägna mitt masteruppsatsarbete till Javiera (Melodifestivalen 2000 och 2002) som i början av terminen tragiskt gick bort i följderna av ett äktenskap med en destruktiv man. Varje timma Möt Caroline Wamala Larsson, docent i genusvetenskap, som berättar hur situationen ser ut i många länder och hur fler ska kunna få nytta av tekniken. Hållbarhetsfilm om #metoo-aktivism Vad har hänt efter #metoo, och vad har #metoo fört med sig inom olika branscher och områden som vanligtvis inte är så välbevakade i medierna Den som ska presenteras nu är Sara Lundmark! Sara kommer från Kumla och har en kandidatexamen inom miljövetenskap och en inom genusvetenskap. Just nu läser hon masterprogrammet i genusvetenskap här på SU. Hon sitter som vice ordförande i Studentrådet ERG och som vice ordförande i humanistiska fakultetsrådet! ️ Sen är hon också studentrepresentant i både.

Fanny Rebecka Ambjörnsson, född 22 juni 1973, är en svensk socialantropolog och genusvetare.. Fanny Ambjörnsson har skrivit doktorsavhandlingen I en klass för sig [1] 2004 om flickor från två gymnasieklasser och deras syn på genus och sexualitet.Hon har också skrivit andra böcker om feminism och queer-teori, bland annat Vad är queer? 2006. År 2011 utkom hon med boken Rosa - den. Vi samlar extentor från Sveriges universitet och högskolor. Ladda ned gratis Hos oss kan du köpa och sälja både ny och begagnad studentlitteratur. Ett billigt, miljövänligt och smart sätt att köpa böcker! Handla online eller i butik Genusvetenskap Kommunikation och medier Kulturgeografi och ekonomisk geografi Psykologi Rättssociologi Service management och tjänstevetenskap Socialhögskolan Sociologi Statsvetenskap Strategisk kommunikation Samhällsvetenskapliga fakultetens.

Uppsatser i genusvetenskap - Institutionen för etnologi

Vad är genusvetenskap? - Centrum för genusvetenskap

Henrik Johnsén - Stockholms universitet

An arena for higher powers : ceremonial buildings and religious strategies for rulership in late iron age Scandinavi

Genusvetenskap - Områden - Forskning - Institutionen för

Filmvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Modevetenskap, Genusvetenskap. Om författaren. Louise Wallenberg. I am Professor of Fashion Studies at the Centre for Fashion Studies at IMS and I hold a PhD in Cinema Studies from Stockholm University (2002) Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015 samlar historiskt inriktade forskare från hela Norden och från olika akademiska discipliner för att presentera och diskutera ny forskning. Med. Dikotomi som begrepp inom samhälls och genusvetenskap Dikotomi betecknar inom samhällsvetenskaperna någonting som är delat i två motsatta kategorier. Ett exempel inom genusteori är idén om en binär könsuppfattning, där kvinnor och män ses som två kategorier med egenskaper (kvinnliga och manliga) som är motsatta och ömsesidigt uteslutande

Normkritisk pedagogik är ett begrepp som etablerats i Sverige under de senaste åren. Med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssätt undersöker boken tio kapitel vad normkritiska perspektiv kan innebära pch hur de kan användas i olika verksamheter Vill du arbeta med organisationers och företags utveckling och samtidigt värna om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö? Under programmet utvecklar du en förmåga att reflektera över organisation och mänsklig interaktion - vad sker när dessa två samspelar? Som personalvetare arbetar du både för organisationen och dina kollegor Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. erg.su.se. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Forskarkurs: Intersektionella utmaningar - InstitutionenFrancesca Corvo - Stockholm University

Genusvetare » Yrken » Framtid

Logga in på ditt konto på Campusbokhandeln . Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen Syftet med projektet är att bidra med ny kunskap om förhållandet mellan statsfeminism och kulturproduktion och att skänka unika insikter om samverkan mellan feministisk filmkultur och den kvinnovänliga välfärdspolitik, som under 1970-talet också etablerades i Sverige. Därmed lämnar projektet ett nyskapande bidrag till aktuell internationell filmvetenskaplig forskning om. Steg för steg hur en film laddas upp till KauPlay från dator

Pictures From the Old Norse Mythology Conference - Part 2

Genusvetenskap - Wikipedi

Ny forskning inom genusvetenskap, kulturgeografi och rättsvetenskap har beviljats medel från Vetenskapsrådet. Ungdomars utbildnings-och karriärvägar i svensk landsbygd Publicerad: 30 okt, 2020 Maria Rönnlund och Aina Tollefsen ska studera ungdomars utbildnings och karriärvägar i svensk landsbygd. Rudolf. Nu lanseras Karolinska Institutets covid-19-utbildningar för vårdpersonal. Förhoppningen är att utbildningarna ska skapa tydlighet kring vilka riktlinjer.. Ekonomisk historia är en vetenskap som studerar ekonomiska fenomen under olika historiska epoker. Ytterst kan det sägas handla om hur olika människor under skilda tider tillgodosett sina egna och samhällets grundläggande försörjningsbehov

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.användning av denna tjänst Pris: 301 kr. Häftad, 2011. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Jämställdhet i verksamhetsutveckling av Kristina Lindholm på Bokus.com Angelina Jolie, Actress: Maleficent. Angelina Jolie is an Academy Award-winning actress who rose to fame after her role in Girl, Interrupted (1999), playing the title role in the Lara Croft blockbuster movies, as well as Mr. & Mrs. Smith (2005), Wanted (2008), Salt (2010) and Maleficent (2014). Off-screen, Jolie has become prominently involved in international charity projects,.. Mittuniversitetet är ett universitet med det lilla lärosätets fördelar. Både våra utbildningar och vår forskning har bra arbetslivskontakter

Startsida Genusvetenskapliga institutione

Mobil: 0733-82 65 96, E-post: jacob.ostberg@sbs.su.se Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande E-post: sari.pesonen@finska.su.se Telefontid: tis och ons kl 11-12 Mottagningstid: tis och ons kl. 15-16 eller efter överenskommelse Avdelningen för Nederländska Studievägledare: Annika Johansson, rum E912 Telefon: 08-16 35 07 E-post: annika.johansson@nederlandska.su.s Kompetensutveckling och uppdragsutbildning Som företag eller organisationer kan du anlita våra forskare och lärare för att kompetensutveckla din personal, lösa specifika problem, göra utvärderingar eller andra typer av uppdrag Pom Sandhagen har sin grund i genusvetenskap och teater, och har jobbat som utbildare för RFSL de senaste fyra åren. Hen har stor erfarenhet av att utbilda kring inkludering och transfrågor. Under utbildningen kommer vi att prata om normer kopplat till kön, dessa normers konsekvenser för hälsa och livsvillkor Här finns all information för dig som är student vid Mälardalens högskola

Se bilderna från Tommy Kuuselas disputationBilder från 100-årsjubiléet - del 1 - Institutionen för

Siguiendo estos planteamientos, ahondandolos y matizandolos, los articulos exploran la obra de Clara Janes en su variedad y complejidad. El conjunto cuenta con dos textos teoricos y poeticos de la propia autora que abren unas perspectivas imprescindibles, luminosas y emocionantes no solo sobre la dialectica verdades/secretos sino tambien sobre los profundos resortes de la creacion På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan. Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy O

Genusvetenskap SU - Home Faceboo

IKHT21 Lärosäte Antal antagna Urvals-grupp Anmäl-ningskod Sorterat efter lärosäte Antal antagna i urvalsgrupp Antal reserver i urvalsgrupp Utbildningsnam Centrum för genusvetenskap Ekonomikum Engelska parken Evolutionsbiologiskt centrum Evolutionsmuseet Geocentrum Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70 Gustavianum Hugo Valentin - centrum, Engelska parken Humanistiska teatern IT-inköp Kompetensforums datorsal Lecture hall X Linnés Hammarby Linnéträdgården, Svartbäcksgatan 2

Professorsföreläsning med Lena Gemzöe - Institutionen förBilder från 100-årsjubiléet - del 3 - Institutionen för
 • Download 2016 lineup UK.
 • Kandidatprogram vad är det.
 • CVR Danmark.
 • Kino klubb.
 • Björnflagga Pride.
 • Gendobel.
 • Hundhalsband läder med namn.
 • Nackakupan Langstroth mått.
 • Komminister lön.
 • Cisco Connect download.
 • Hur man gör egna klistermärken.
 • Elvis sista spelning.
 • Toalett klassisk stil.
 • Garuda Indonesia Flight 865.
 • Är stål ett grundämne.
 • Högt taxeringsvärde bra eller dåligt.
 • Trimma A traktor.
 • Region Hannover Sehenswürdigkeiten.
 • Valuta SEB euro.
 • Casey Beane.
 • Ryska för nybörjare.
 • Elverum kommune.
 • Plånbok Herr Zalando.
 • Hur många yrken finns det i Sverige.
 • British School Uppsala.
 • Suzuki Vitara wiki.
 • Materialistisk människosyn.
 • Diskussion synonym.
 • Sugru alternative Australia.
 • Frost tema.
 • Blocket lägenheter Hässleholm.
 • Lämna in gammal iPhone.
 • A kassa för ekonomer.
 • Diabetes 2 metformin.
 • Beaches in Trelawny.
 • Nordströms assistans lön.
 • Prolin.
 • Sveriges högsta fyr.
 • Surah Fatiha.
 • Psylliumfröskal fiberhusk.
 • Hersonissos nightlife.